JJM P39 PRAGA V3S NAKLADAC

PRAGA V3S NAKLADAC

Paper model scale 1:100