FE3430 MERCEDES UNIMOG U5000

MERCEDES UNIMOG U5000 CAS 24, Cisternová automobilová striekačka, určená na hasenie požiarov v lese a technické zásahy v ťažko dostupnom terénne. HaZZ Prešov.

Papierový model v mierke 1:100