FDS model

FDS model

Autor modelov sa venuje ich tvorbe od roku 1986, kedy podstate prvý krávznikla značka Feriot Design Studio, od roku 2006 kreslí modely mierke       1:100 je súčasťou Minimodel teamu.

tejto sekcii jdete modely voľne stiahnutiu niekoľch riách.