• webtitulkafds3.jpeg
  • webtitulkafds1.jpeg
  • webtitulkafds2.jpg
  • webtitulkabucobox2.jpg
  • webtitulkabucobox1.jpeg
b_350_250_1513754_00_images_articles_SUTAZ_AUTOROV02.jpg

Vážení autori modelov, na základe hlasovania, ktoré bolo ukončené 30.4.2021 a ktoré dopadlo nasledovne:

1. stavebná technika - žeriavy, miešačky betónu, bágre, buldozéry a podobne (počet hlasov 22)

2. lesná  a agro technika - lesné stroje, traktory, kombajny a podobne (počet hlasov 18)

3. cestná technika - súpravy ťahač a náves, resp. nákladné auto a príves (počet hlasov 13)

4. hasičská technika - rebríky, plošiny, cisternové automobily, KHA, a podobne (počet hlasov 11)

5. športové vozidlá - všetky druhy pretekárskych vozidiel alebo sprievodných, servisných vozidiel rally teamov a podobne (počet hlasov 6),

vyhlasujeme súťaž pre autorov modelov v kategórii Stavebná technika - žeriavy, miešačky betónu, bágre, buldozéry a podobne.

 

Prihlásenie autorov do súťaže je možné do 15.5.2021 zaslaním fotografie predlohy (u fotiek stiahnutých z internetu prosíme o dodržanie autorských práv, je nutné uvádzať presný zdroj fotografie a web abresu, odkiaľ bola fotografia stiahnutá).

Zaslanie modelov do súťaže bude možné do 31.8.2021.

 

Pravidlá súťaže:

Model musí byť v mierke 1:100.

Model musí vychádzať z reálnej predlohy.

Model prihlásený do súťaže nesmie byť zverejnený pred začiatkom súťaže na www.minimodel.sk / www.minimodel.cz alebo na FB v skupinách Minimodel alebo FDS a Bucobox, to znamená, že sa musí jednať o minimálne novú verziu modelu (autor môže použiť existujúci základ modelu, ktorý predtým navrhol a uverejnil, musí však ísť o iný variant nadstavby, iné usporiadanie kolies na podvozku a podobne, nestačí iná farebná či grafická verzia).

Uzávierka dodania všetkých dát bude do 31.8.2021, model by mal obsahovať aj jednoduchú "krabičkovú" verziu (v prípade absencie jednoduchej "krabičkovej" verzie bude model ohodnotený menším počtom bodov), model by mal obsahovať kreslený alebo písaný návod na stavbu modelu (v prípade absencie návodu bude model ohodnotený menším počtom bodov), farebné riešenie modelu - "design" preferujeme podľa skutočného vozidla, je síce možné súťažiť s fiktívnym sfarbením rôznych vlastných firiem, ale dodržanie farebnosti a "designu" skutočného vozidla bude ohodnotené plusovo. Do súťaže je potrebné zaslaž štyri fotografie zostaveného modelu v minimálnom rozlíšení 1920 x 1080 px, fotografie nesmú byť rozmazané, model musí zaberať aspoň 70 % priestoru fotografie.

Hodnotenie bude prebiehať:

- divácka súťaž na základe zaslaných fotografií

- odborná porota na základe zaslaných súborov s modelom, fotografií modelu a propozícií súťaže.

Hlasovanie potrvá do 15.9.2021.

Hlasovanie: