JK05 NAVES GOLEM

JK05 NAVES GOLEM ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA HL. MĚSTA PRAHY

Papierový model v mierke 1:100