FE0244 UAZ 469

UAZ 469 Sovietská dopravná polícia