FE3500 MACK SUPER PUMPER SYSTEM

FE3500 MACK SUPER PUMPER SYSTEM špeciálna veľkokapacitná pumpa hasičov z New Yorku dodaná firmou MACK