Pravidla pro 8.kolo - www.minimodel.cz - Minimodel.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pravidla pro 8.kolo

Soutěž > 8.kolo

8.kolo - Letišní technika

Na příští rok opět do DK si dovoluji již vyhlásit volné téma na Letištní stroje všeho druhu. Takže dobře přemýšlejte co to bude. Jelikož tu moc nemáme.

1.Musí se jednat o zkutečná stroj (letadlo, vrtulník, tahač, hasící technika aj. pomocníky na letišti
2. Měřítko 1:100
3. Nelze soutěžit s modely již zveřejněnými na www.minibox.webz.cz / www.minimodel.cz a příbuzných webech - tzn. musí se jednat minimálně o novou verzi modelu (zde je odpověď na to, zda můžu použít např. na podvalník již existující techniku - ano, ale musí být minimálně v reedici pro soutěž).
4. Pokud použijete fotografii vozu / stroje staženou z internetu, zajistěte si souhlas autora fotografie s jejím zveřejněním/použitím! K fotografii připojte adresu, odkud jste ji stáhli.
5. Autor dodá fotku sestaveného modelu min. 4 fota
6. uzávěrka k dodání veškerých dat bude 30.5.2012, vyhodnocení bude odbornou porotou v DK
7.Barevné řešení - design preferujeme skutečné, existující aby byl model reálným zobrazením zaslané předlohy - lze sice soutěžit i s fiktivním designem různých "vlastních" firem, ale dodržení skutečné předlohy bude ohodceno plusově v konečném hodnocení.
pravidla se mohou během akce upravit!

případné dotazy SZ na mne
Pro výherce zas zajistím nějaké ty výhry.


Hotový model ke zveřejnění + fotky + návod atd. zašlete nejpozději 31. 5. 2012 na email minibox@centrum.cz a v kopii také na frantadc@gmail.com Frantovi Běhounkovi ať máme zálohu.  
Připojte prosím informaci, zda bude váš model a vy jako autor přítomni ve Dvoře Králové na výstavě, případně pokud přijet nemůžete, tak zda jste ochotni zaslat model poštou na výstavu Michalovi Rozínkovi. Přítomnost modelu na výstavě není povinná, nicméně vyhodnocení proběhne přímo tam a lépe se hodnotí modely, které vidíme i fyzicky. Pokud model na výstavě nebude, samozřejmě soutěžíte, ale hodnocení musí proběhnout z fotek a samozřejmě se to může projevit na výsledku.
Vyhodnocení proběhne na výstavě ve Dvoře Králové, výsledky budou vyhlášeny v neděli. V jednání jsou pro první tři místa ceny v podobě papírových modelů /bude upřesněno na místě/.
Všem děkujeme za účast v soutěži, příp. na výstavě a těšíme se na krásné modely!

Zde přepis pravidel 7. kola platných i pro 8. kolo:
Pravidla pro 7. kolo (2011):
1) Přihláška do soutěže - do 25. 4. 2011 spolu fotografií předloh, jménem a emailovou adresou. Do předmětu uveďte "Přihláška - soutěž 7. kolo" apod.
2) Uzávěrka soutěže 31. 5. 2011 - nejpozději v tento den musí být soutěžní model + veškeré náležitosti doručeny na e-mail minibox@centrum.cz. Modely došlé po uzávěrce budou zveřejněny pouze mimo soutěž a hodnocení. Do předmětu zprávy uveďťe, že se jedná o hotový soutěžní model pro 7. kolo (např. Soutěž 7. kolo – model).
3) Podmínkou zařazení do soutěže je zaslání fotografie (fotografií) sestaveného soutěžního modelu spolu s hotovým modelem. Fotografie budou zveřejněny spolu s modelem, měly by proto být kvalitní - je jen na vás jak "prodáte" svou práci. Model bez fotografie sestaveného modelu - nelze se účastnit hodnocení o nejlepší model. Pro účely zveřejnění fotek stačí velikost 800x600 (větší stejně musíme zmenšit)

Vzhledem k tomu, že hodnocení proběhne o týden později na Výstavě papírových modelů ve Dvoře Králové (kam jste všichni zváni), doporučuji kvalitní fotografie (za ten týden asi nikdo nestihne postavit soutěžní modely, takže budeme spoléhat hodně na fotky).
NEBO
Ideální stav by bylo model fyzicky dopravit do Dvora Králové sestavený. Pokud přijedete osobně, připište to do mailu se soutěžním modelem. Nebo pokud model dobře zabalíte, můžete ho odeslat do Dvora poštou Michalovi Rozínkovi - pokud byste posílali poštou, včas mě kontaktujte, pošlu adresu. Nezapomeňte velmi, velmi kvalitně zabalit (Franta nebo Míra jistě rádi poradí  
Ovšem fotky zašlete I V PŘÍPADĚ, ŽE HOTOVÝ MODEL POVEZETE - POŠLETE DO DVORA KRÁLOVÉ
4) Soutěžní model:
- model musí odpovídat zadanému tématu
- model musí být originální tvorbou autora dosud nezveřejněnou na našich webech www.minimodel.cz / www.minibox.webz.cz a souvisejících
- na modelu lze využít části z jiných modelů za těchto podmínek:
a) je nutné mít souhlas autora modelu, jehož model nebo část modelu použijete - rozumí se souhlas s použitím a zveřejněním.
b) u modelu musí být uvedeny veškeré převzaté věci od jiných autorů / modelů (např. "model vznikl úpravou modelu EAB Karosa xyz" nebo "podvozek je z modelu MRxy od Michala Rozínka".
c) do soutěže nebudou připuštěny modely, převzaté od jiného autora, pokud půjde pouze o změnu barevné varianty - tzv. "přebarvené modely". S přebarvenými modely může soutěžit pouze originální autor - tzn. do soutěže lze přihlásit svůj VLASTNÍ model v jiném grafickém provedení než je již na našich webech zveřejněno.
e) konečné posouzení soutěžních modelů, které vzniknou úpravami jiných modelů si vyhrazuje pořadatel. Bez souhlasu původních autorů nelze soutěžit – v 5. kole byly dva zkopírované/upravené modely bez souhlasu původní autora vyřazeny.
- povinné prvky / součásti soutěžního modelu:
a) měřítko 1:100
(v jiném měřítku nelze soutěžit)
b) kalibrace – nastavení pro tisk v měřítku 1:100
c) návod a/nebo návodná kresba na sestavení (jako kresbu lze použít i fotografie modelu, ale příliš to nedoporučujeme)
d) foto sestaveného modelu (viz bod 3) - samostatný soubor(y) zaslané s modelem. Samostatné fotky se nepočítají jako návodná kresba, pouze jako ilustrační foto sestaveného modelu. Chcete-li využít fotku jako návodnou kresbu, zakomponujte ji k modelu/návodu.
e) chlopně + znázornění veškerých "nepapírových" dílů jako např. osy kol, držáky zrcátek atd.
f) krabičkový nebo modelový podvozek
f1) model, který bude obsahovat volitelnou možnost podvozků nebo možnost sestavit jak krabičkový tak modelový podvozek z jednoho výtisku modelu bude v případě rovnosti v hodnocení zvýhodněn).
g) formát hotového modelu PNG, kvalitní JPG, PDF.
5) Vyhodnocení proběhne po uzávěrce soutěže na základě hlasování a splnění stanovených kritérií. Výsledky budou zveřejněny na webu www.minimodel.cz a zde na foru.
Vyhlášeno bude celkové pořadí a autoři prvních tří míst obdrží ceny za ohodnocené modely. V případě rovnosti při hodnocení proběhne další hodnocení mezi danými modely.


Těšíme se na vaši účast a povedené modely.

V případě nejasností, dotazů apod. nás prosím hned kontaktujte na mailu minibox@centrum.cz nebo zde ve foru, abychom včas vyřešili případné nejasnosti.
Odesláním přihlášky souhlasí soutěžící s pravidly a zavazuje se je respektovat. Modely, které budou v rozporu s pravidly nemohou být zařazeny do soutěže. Admin / pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí v případě sporů.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky